Kada Vam treba zaštitan folija?

Fasada je glavni dekorativni element kuće, njome se postiže zdrava stambena klima te se osigurava zdrav život u stambenom prostoru. Fasadnim sustavima optimizira se potrošnja energije, reducira buka i prodiranje vlage. Zbog toga je vrlo važno pri trajanju radova zaštititi fasadu građevinskog objekta kako bi ona bila kvalitetno nanesena. Zaštitni slojevi štite fasadu od oštećenja uzrokovanih padalinama te omogućavaju neprekidan rad u svim vremenskim uvjetima.

Kroz proreze fasada prolazi UV svjetlost koja s vremenom smanjuje kvalitetu fasade zbog čega su potrebne zaštitne fasadne folije. Potrebno je toplinsku izolaciju zaštititi kvalitetnim folijama čime sprečavamo prolazak vode, snijega ili vjetra u samu izolaciju.

U ponudi imamo:

  • krovne folije – materijali koji štite potkrovlje od kondenzirane vode
  • parne brane – sprečavaju prolazak pare u izolaciju
  • fasadne folije – štite toplinsku izolaciju.

Kada Vam treba zaštitno platno?

Zaštitno platno koristi se kako bi se fasada zaštitila od visokih temperatura prilikom izvođenja radova tijekom ljetnog razdoblja. Upotreba platna preporučuje se i zbog zaštite na radu te zaštite životne okoline za vrijeme trajanja radova.

Postoje dvije vrste platna (za skele):

  • gusto pleteno koje se koristi kod radova koji uzrokuju puno prašine čime se izolira prašina prema okolini; također se koristi kao zaštita fasade od sunca tokom nanošenja boje
  • standardno pleteno koje se koristi za višegodišnje radove; ova platna ne propuštaju vjetar.
Skela sa zaštitnom folijom